IMPRESUM

Naslov publikacije

Western Balkans Security Issues

Bezbednosni problemi Zapadnog Balkana

ISSN: 2334-6647(Online)

Izdavač

Istraživački centar za pitanja bezbednosti Zapadnog Balkana

Odabašićeva 3

11000 Beograd

www.wbrc.rs

contact@wbrc.rs

Tel: 00 381 66 00 77 59

Glavni urednik

mr Tešić Vladimir

Autori

mr Mirkov Željko, Cuzzocrea Laura, Seu Nicola, mr Tešić Vladimir, Šehić Tatjana

Tehnički urednik

Matić Dejan

Lektura

Dimitrijević Ivan

Publikacija “Western Balkans Security Issues”, koja izlazi četiri puta godišnje (svaka tri meseca), izdanje je Istraživačkog centra za pitanja bezbednosti Zapadnog Balkana.

Publikacija je posvećena podsticanju i širenju naučnog pristupa i istraživanja u oblasti politike odbrane i bezbednosti u okviru akademske zajednice na Zapadnom Balkanu i šire. Razlog za pokretanje ove publikacije je sve veći uticaj bezbednosnih izazova, rizika i pretnji na osnovne tokove svetske politike.

Tematska raznovrsnost članaka u ovoj publikaciji, odgovora u širokom opsegu pojmu nauke o bezbednosti koji uključuje: terorizam, političko nasilje, zaštitu ljudskih prava, sprečavanje i razrešenje konflikata, kao i niz specifičnih pitanja koja spadaju u tzv. “nove pretnje bezbednosti”.

Radove objavljene u ovoj publikaciji nije dozvoljeno kopirati, bilo u celini bilo u delovima, bez izričite saglasnosti autora !!!

Istraživački centar za pitanja bezbednosti Zapadnog Balkana