VESTI

WESTERN BALKANS SECURITY ISSUES No. 1/2017

published in March 2017. Focus point of research is Political, religious and economic factors in the recruitment of Islamic terrorists in the Western Balkans. Subject is very interesting for all.

For further details you can go on here or download pdf file.

3/3/17

WESTERN BALKANS SECURITY ISSUES No. 2/2016

published in September 2016. Focus point of research is Social Networks in terrorists operations. Subject is very interesting for all.

For further details you can go on here or download pdf file.

1/10/16

ISIS terror stategy in Europe

http://www.mei.edu/content/article/isis-terror-strategy-europe

13/4/16

Terrorist Recruitment Process

Regrutacija terorista, novo predavanje/prezentacija!

For further details you can go on here.

13/4/16

WESTERN BALKANS SECURITY ISSUES No. 1/2016

published in March 2016. Focus point of research is Wahhabism in Austria and connection with Balkans. Subject is very interesting for all.

For further details you can go on here or download pdf file.

11/4/16

WESTERN BALKANS SECURITY ISSUES No. 2/2015

published in September 2015. Focus point of research is Islamic state (ISIL) and Western Balkans security. Subject is very interesting for all.

For further details you can go on here or download pdf file.

29/9/15

Saudi-connection-wahhabism-and-global-jihad

7/5/15

WESTERN BALKANS SECURITY ISSUES No. 1/2015

published in March 2015. Focus point of research is Islamic extremism in the Western Balkans and the connections to Islamic state (IS). Subject is very interesting for all.

For further details you can go on here or download pdf file.

2/3/15

+++

WESTERN BALKANS SECURITY ISSUES No. 1/2015

will be published in March 2015. Focus point of research will be Islamic extremism in the Western Balkans and the connections to Islamic state (IS).

For further details you can go on here. Wait your comments!

12/12/14

+ + +

WESTERN BALKANS SECURITY ISSUES No. 2/2014

Istraživački centar za pitanja bezbednosti Zapadnog Balkana izdao je četvrtu po redu publikaciju

Western Balkans Security Issues No. 2/2014“.

Tema publikacije je “Izbori u Bosni i Hercegovini”. Da li će nakon izbora u BiH biti nešto drugačije? Da li će se održati Dejtonski sporazum? Da li će se promeniti političko-bezbednosna situacija u BiH? Ovo su pitanja na koje smo pokušali da odgovorimo u ovoj publikaciji.

01/10/14

+ + +

WESTERN BALKANS SECURITY ISSUES No. 1/2014

Istraživački centar za pitanja bezbednosti Zapadnog Balkana izdao je treću po redu publikaciju

Western Balkans Security Issues No. 1/2014“.

Tema publikacije je “Terorizam i vehabizam u regionu Zapadnog Balkana: potencijalna bezbednosna pretnja – da ili ne?”. Pokušali smo da objasnimo vezu između terorizma i vehabizma u regionu, posebno u Bosni i Hercegovini i da dokažemo ili opovrgnemo tvrdnju da vehabizam predstavlja bezbednosnu pretnju za region.

06/05/14

+ + +

WESTERN BALKANS SECURITY ISSUES No. 2/2013

Istraživački centar za pitanja bezbednosti Zapadnog Balkana izdao je drugu po redu publikaciju

Western Balkans Security Issues No. 2/2013“.

Publikacija sadrži predstavljanje magistarske teze predsednika WBRC, kao i aktivnosti Istraživačkog centra u prethodnom periodu sa izveštajima sa različitih događaja kojima su prisustvovali članovi WBRC tima.

14/09/13

+ + +

UGOVOR O SARADNjI

Sa radošću vas obaveštavamo da je Istraživački centar za pitanja bezbednosti Zapadnog Balkana sklopio ugovor o saradnji sa Klubom studenata Fakulteta bezbednosti. U narednom periodu u zajedničkoj organizaciji će se realizovati tribine, seminari, stručni skupovi, radionice, prezentacije i razmene predavača. Pored toga, studenti Fakulteta bezbednosti će učestvovati u pisanju stručnih radova koje će Centar objavljivati u svojoj publikaciji “Western Balkans Security Issues”.

31/07/13