O NAMA

eng

Udruženje građana «Istraživački centar za pitanja bezbednosti Zapadnog Balkana» je nevladina i neprofitna organizacija koja svojim aktivnostima pruža podršku reformi sektora bezbednosti, kao i podršku naporima za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju.

Cilj Istraživačkog centra za pitanja bezbednosti Zapadnog Balkana je da svojim aktivnostima doprinese stvaranju bezbednijeg društva, kao i stvaranje jasne svesti o bezbednosnim pojavama u geografskom, geopolitičkom i bezbednosnom okruženju u regionu Zapadnog Balkana.

Osnivači i članovi Centra su članovi akademske zajednice više fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i građani koji svojim znanjem i različitim aktivnostima žele doprineti boljoj reformi sektora bezbednosti, te i spremnosti društva da lakše uoči pojave ugrožavanja bezbednosti, kao i bezbednosne izazove, rizike i pretnje.

Cilj

Cilj Istraživačkog centra za pitanja bezbednosti Zapadnog Balkana je naučno i stručno istraživanje bezbednosnih izazova, rizika i pretnji, edukacija građana, a posebno mladih o značaju bezbednosti, stručno usavršavanje menadžera bezbednosti, razvijanje svesti o važnosti praćenja bezbednosnih izazova, rizika i pretnji, kao i savetovanje.

Zadaci

1) prikuplje i analiziranje naučne i stručne literature u oblasti nauke bezbednosti;

2) organizovanje, samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručnih skupova, seminara, konferencija i drugih oblika edukacije i stručnog usavršavanja u oblasti bezbednosti i odbrane;

3) objavljivanje publikacije o bezbednosnim pitanjima koja se odnose na ugrožavanje i prevenciju ugrožavanja bezbednosti;

4) promovisanje značaja razvijanja svesti o važnosti praćenja bezbednosnih izazova, rizika i pretnji;

5) saradnja sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave naukom bezbednosti i političkim naukama uopšte.

STATUT

Leave a Reply